خرداد ۱۵, ۱۴۰۲

سامانه اخلاق حرفه ای در علم

Avoid Retraction in Scholarly Publications

دانش

حتی پس از چاپ، متدولوژی و نتایج مقاله شما ممکن است بازبینی و مجددا داوری شود. بهترین کار، مشاوره با...