تیر ۹, ۱۴۰۱

سامانه اخلاق حرفه ای در علم

Avoid Retraction in Scholarly Publications

درباره ما

این سامانه در پاسخ به یک مسولیت اجتماعی و با هدف آکادمیک و آموزش به محققان در زمینه پیشگیری از تخلفات علمی‌ راه اندازی شده است. سیاست بنیان گذاران و کارکنان این مجموعه کمک به مراکز علمی‌ معتبر و آگاهی‌ رسانی به محققان کشور است. این سامانه همچنین اخبار در زمینه ابطال مقالات را ترجمه و با ارائه منبع ارائه میدهد. مسئولیت حقوقی ابطال مقالات بر عهده نویسندگان و سردبیران مجلات و منابع خبری است که به زبان انگلیسی‌ این اخبار علمی‌ را پوشش دادند بنیان گذار و سرمایه گذار اصلی‌ این مجموعه علمی،‌ دکتر فاطمه حیدری جراح و فوق تخصص چشم می‌باشد

This website has no affiliations to Retraction Watch