اسفند ۱۶, ۱۳۹۹

اخلاق حرفه‌ای در علم

Professional Ethics in Science

پدیده ای جدید در سرقت ادبی: Plagiarism Loop