بهمن ۹, ۱۴۰۰

پدیده ای جدید در سرقت ادبی: Plagiarism Loop