آذر ۱۴, ۱۴۰۰

http://avoidretraction.com

http://avoidretraction.com

ویدئو اولین وبینار بین المللی ریترکشن (ابطال مقالات) با حضور ۴۰۲ نفر

اولین وبینار بین المللی ریترکشن (ابطال مقالات)

شنبه ۱۶ اسفند ۹۹ ساعت ۱۰ تا ۱۲ صبح

تعداد شرکت کنندگان: ۴۰۲ نفر

با همکاری

مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی‌

دانشگاه علوم پزشکی‌ تهران

برای دریافت ویدئو ضبط شده کافی‌ است در گوگل عنوان “وبینار بین المللی ریترکشن” را جستجو بفرمائید

برای دسترسی به سایت یوتیوب از وی پی ان استفاده میشود

https://youtu.be/KgqOIRARbfE