مرداد ۱, ۱۴۰۳

سامانه اخلاق حرفه ای در علم

Avoid Retraction in Scholarly Publications

همیشه نویسندگان مقصر نیستند

همیشه نویسندگان مقصر نیستند. گاهی ادیتورهایی که داوطلبانه با یک ناشر همکاری می کنند،ممکن است بصورت نظام مند قوانین داوری صادقانه را نقض نمایند.

http://retractionwatch.com/2018/11/20/tech-society-retracts-29-articles-ousts-three-editors-for-systematic-violation-of-peer-review-policies/