بهمن ۹, ۱۴۰۰

همیشه نویسندگان مقصر نیستند

همیشه نویسندگان مقصر نیستند. گاهی ادیتورهایی که داوطلبانه با یک ناشر همکاری می کنند،ممکن است بصورت نظام مند قوانین داوری صادقانه را نقض نمایند.

http://retractionwatch.com/2018/11/20/tech-society-retracts-29-articles-ousts-three-editors-for-systematic-violation-of-peer-review-policies/