آذر ۱۴, ۱۴۰۰

http://avoidretraction.com

http://avoidretraction.com

علل مهم در ابطال مقالات محققان ایرانی

با توجه به تنوع مجلات در دنیای امروز، کار اصیل بالاخره پذیرفته خواهد شد.

به نقل از سایت ریترکشن واچ، جعل داوری یکی از علل مهم در ابطال مقالات محققان ایرانی است.

http://retractionwatch.com/2018/05/22/sturgeon-researcher-nets-13-retractions-for-fake-peer-review/