بهمن ۹, ۱۴۰۰

جعل در داوری=ابطال مقاله

اگر سردبیر به شواهدی از جعل در داوری دست پیدا کند، می تواند مقاله را پس از چاپ باطل کند، هر چند مقاله هیچ مصداقی از تخلف نداشته باشد.

http://retractionwatch.com/2019/12/04/publisher-retracts-nearly-50-papers-at-once/+