مرداد ۱, ۱۴۰۳

سامانه اخلاق حرفه ای در علم

Avoid Retraction in Scholarly Publications

Dr Reza Talk in Asian Council of Science Editors

Invited Presentation in Asian Council of Science Editors

“Tsunami of Retracted Papers during the COVID-19 “

Reza Gharebaghi MD, MPH, FAAO
لینک سخنرانی از کنگره انجمن سردبیران علوم آسیا که سی ام مردادماه ۱۴۰۱ برگزار شد تقدیم میگردد
 
سونامی ابطال مقالات در پاندمی کووید
The Tsunami of Retracted Papers during the COVID-19
توضیح: استفاده از یوتیوب با آی پی داخل کشور امکان پذیر نیست