مرداد ۱, ۱۴۰۳

سامانه اخلاق حرفه ای در علم

Avoid Retraction in Scholarly Publications

About

This network has been launched by Dr. Fatemeh Heidary as NGO in response to social responsibility and with the academic goal of training researchers in the field of scholarly publications

این سامانه در پاسخ به یک مسولیت اجتماعی و با هدف آکادمیک و آموزش به محققان در زمینه پیشگیری از تخلفات علمی‌ راه اندازی شده است. مسئولیت حقوقی ابطال مقالات بر عهده نویسندگان و سردبیران مجلات و منابع خبری است که به زبان انگلیسی‌ این اخبار علمی‌ را پوشش دادند. بنیان گذار و سرمایه گذار اصلی‌ این مجموعه علمی،‌ دکتر فاطمه حیدری جراح و فوق تخصص چشم می‌باشد.

 

 

 

This website has no affiliations to Retraction Watch