مرداد ۱, ۱۴۰۳

سامانه اخلاق حرفه ای در علم

Avoid Retraction in Scholarly Publications

Dr Fatemeh Talk in Asian Council of Science Editors

Invited Presentation in Asian Council of Science Editors

Preprints, the Good, the Bad, and the Ugly

Fatemeh Heidary, MD, MPH, PhD, FAAO, FICO,
لینک دو سخنرانی از کنگره انجمن سردبیران علوم آسیا که سی ام مردادماه برگزار شد تقدیم میگردد
پره پرینت
Preprints, the Good, the Bad, and the Ugly
توضیح: استفاده از یوتیوب با آی پی داخل کشور امکان پذیر نیست