مرداد ۱, ۱۴۰۳

سامانه اخلاق حرفه ای در علم

Avoid Retraction in Scholarly Publications

Preprint, Challenges and Opportunities وبینار پـره پرینت: چالشـها و فرصتـها و اثـرات آن برآینده علم

‍”اولین وبینار پره پرینت” 💥

برگزار کننده: مرکز تحقیقات سیاست گذاری سلامت دانشگاه علوم پزشکی‌ شیراز

ویدئو ضبط شده این وبینار از امروز در یوتیوب به آدرس زیر در دسترس است:

https://www.youtube.com/watch?v=y1DTdLYst9o

مدت زمان ویدئو: ۵۶ دقیقه

جراح و فوق تخصص چشم پزشکی‌