مرداد ۱, ۱۴۰۳

سامانه اخلاق حرفه ای در علم

Avoid Retraction in Scholarly Publications

قاطعیت در برخورد با متخلفین علمی

قاطعیت دانشگاهها در برخورد با متخلفین علمی، می تواند از روند رو به رشد ابطال مقالات بکاهد.

http://retractionwatch.com/2016/06/16/figures-questioned-online-were-manipulated-says-malaysia-investigation/