مرداد ۱, ۱۴۰۳

سامانه اخلاق حرفه ای در علم

Avoid Retraction in Scholarly Publications

وسواس در معرفی داور

در معرفی داوران پیشنهادی تان، با دقت و وسواس عمل کنید. افراد آکادمیک، و در عین حال بدون تعارض منافع، در اولویت هستند. مجله این حق را دارد که پس از چاپ، فرآیند داوری مقاله را بازبینی نموده و در صورت پیدا کردن ارتباطی بین شما و داور پیشنهادی، تصمیم به ابطال مقاله بگیرد.

http://retractionwatch.com/2019/10/25/author-protests-as-elsevier-retracts-nine-papers-for-fake-peer-review/