مرداد ۱, ۱۴۰۳

سامانه اخلاق حرفه ای در علم

Avoid Retraction in Scholarly Publications

جعل در داوری=ابطال مقاله

اگر سردبیر به شواهدی از جعل در داوری دست پیدا کند، می تواند مقاله را پس از چاپ باطل کند، هر چند مقاله هیچ مصداقی از تخلف نداشته باشد.

http://retractionwatch.com/2019/12/04/publisher-retracts-nearly-50-papers-at-once/+