مرداد ۱, ۱۴۰۳

سامانه اخلاق حرفه ای در علم

Avoid Retraction in Scholarly Publications

مجله اشتباه کرد، مقاله رترکت شد

ابطال مقاله الزاما به معنای تخلف نویسنده نیست. گاهی اشتباه مجلات نیز باعث رترکشن می شود. بنابراین ملاک قضاوت کمیته های اخلاق،  باید محتوی اعلامیه ابطال مقاله باشد.

http://retractionwatch.com/2016/07/25/youve-been-duped-so-many-duplications-so-little-time-to-cover-each-one/