مرداد ۱, ۱۴۰۳

سامانه اخلاق حرفه ای در علم

Avoid Retraction in Scholarly Publications

ماه: دسامبر 2020

در معرفی داوران پیشنهادی تان، با دقت و وسواس عمل کنید. افراد آکادمیک، و در عین حال بدون تعارض منافع،...